Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (Haftpflichtversicherung)

   Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jedną z dobrowolnych polis ubezpieczeniowych, które ubezpieczony może wykupić, a których nie jest prawnie zobowiązany. Nazwa odpowiedzialności prywatnej wynika z prawnego zobowiązania każdej osoby prywatnej do zapłaty za wszelkie szkody, które spowodowała

 Czasami bywa, że przez przypadek wyrządzimy krzywdę innej osobie, lub zniszczymy rzecz należącą do innej osoby. Poszkodowany może żądać naprawienia szkody i w tym właśnie wypadku przydaje się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech. Ochrona ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej pokrywa poniesione w związku z tym koszty związane z nieruchomościami, majątkiem lub obrażeniami ciała.

 Ponieważ naprawa szkody wiąże się często ze sporymi kwotami, prywatne ubezpieczenie OC jest bardzo popularne na terenie Niemiec. Polecamy zakupienie takiego ubezpieczenia, ponieważ w naszej porównywarce jest oferowane w bardzo korzystnych cenach.

 

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

Zaznaczenie opcji Ausfalldeckung, umożliwia nam otrzymanie wypłaty odszkodowania z naszego ubezpieczenia w momencie, gdy osoba która nam wyrządziła szkodę nie ma środków ani wykupionego prywatnego ubezpieczenia na życie.

Dla najemców opłaca się także opcja ubezpieczenia od zgubienia kluczy. Jeśli mamy takie ubezpieczenie, koszty dorobienia dodatkowego klucza, bądź wymiany zamka pokrywa ubezpieczyciel. 

Zaznaczenie udziału własnego, czyli do jakiej sumy przy wyrządzeniu szkody płacimy z własnej kieszeni, a powyżej jakiej ubezpieczyciel,  pomniejsza w małym stopniu składkę roczną do zapłacenia. Zalecamy zawarcie ubezpieczenia bez udziału własnego ze względu na małą różnicę w cenie ubezpieczenia, która wynosi zazwyczaj parę euro rocznie.

Przed czym zabezpiecza prywatne ubezpieczenie na życie ?

Szkody na osobie 

  Uszkodzenia z udziałem osób są szczególne, ponieważ wiążą się często z wypłatą dużych odszkodowań. Przykładem może być sytuacja, gdy wbiegniesz na jezdnie, a wymijający Cię samochód spowoduje wypadek, wtedy to Ty musisz ponieść koszty.
 W poważnych wypadkach, kiedy pokrzywdzonemu trzeba zapewnić dożywotnią opiekę, może się okazać, że koszty jakie trzeba ponieść liczone są w milionach euro. 

Uszkodzenie mienia

W wyżej przytoczonym przykładzie winowajca musiałby zapłacić również za zepsuty samochód. W praktyce najczęściej jednak dochodzi do niewielkich uszkodzeń mienia takich jak: plama na nowej kanapie, rozbity telewizor lub upuszczony telefon komórkowy 

Straty finansowe 

 Dotyczą szkód wynikających z szkody na osobie, bądź uszkodzenia mienia. Generalnie rzadko się zdarzają, a suma jaką ubezpieczyciel z tego tytułu pokrywa jest często ograniczona. Na podstawie powyższego przykładu można opisać sytuacje w której powstaną straty finansowe, a mianowicie jeśli poszkodowany w wypadku samochodowym nie dotrzyma ważnego terminu i z tego powodu poniesie straty finansowe, będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od winowajcy, w tym przypadku osoby która wbiegła na jezdnie.