Ubezpieczenie Psa ( Hundehaftpflichtversicherung)

Tłumaczenie 

   Ubezpieczenie posiadacza psa od odpowiedzialności cywilnej jest wymagane przez prawo w niektórych landach na terenie Niemiec. To ubezpieczenie polecamy jednak każdemu właścicielowi psa, nawet tym którzy nie podlegają temu obowiązkowi, ponieważ każdy posiadacz czworonoga jest odpowiedzialny za jego szkody, nawet jeśli nie wynikają z winy właściciela. Zdarza się, że szkody wyrządzone przez psa na zdrowiu innych zwierząt lub osób, a także szkody materialne jakie może wyrządzić są bardzo kosztowne. Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia posiadacza psa od OC to w takim wypadku musimy wszystkie powstałe koszty pokryć z własnej kieszeni. 

   Szczególnie w miejscach, gdzie występuje duży ruch uliczny i hałas istnieje niebezpieczeństwo, że pies instynktownie się rozluźni i spowoduje poważny wypadek samochodowy. Koszty naprawy w zależności od zniszczonego samochodu mogą kosztować kilka lub nawet kilkanaście tysięcy euro. Ponadto, jeśli w wypadku poważnie ranne są także osoby to roszczenia o odszkodowanie mogą szybko urosnąć do paru milionów euro. 
Ubezpieczenie posiadacza psa od odpowiedzialności cywilnej pokrywa szkody wyrządzone przez czworonoga do kwoty nawet 50 milionów euro. 

O czym należy pamiętać:

  • W większości przypadków ubezpieczenie przedłuża się automatycznie na następny rok na tych samych warunkach.
  • Jeśli chcemy zmienić ubezpieczenie, należy wysłać wypowiedzenie do dotychczasowego ubezpieczyciela z zachowaniem okresu wypowiedzenia, które jest na umowie. W przypadku ubezpieczenia psa są to najczęściej 3 miesiące przed końcem roku, czyli do końca września.