Ubezpieczenie wypadkowe ( Unfallversicherung )

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe, a ustawowe ubezpieczenie wypadkowe

   Oprócz ustawowego ubezpieczenia wypadkowego dostępne jest prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym. Chroni to przed kosztami i konsekwencjami finansowymi wypadków poza miejscem pracy – a to w przeciwieństwie do ustawowych ubezpieczeń wypadkowych na całym świecie i przez całą dobę.
   Prywatne ubezpieczenie od wypadków jest dostępne w szerokiej gamie wzorów. Niektóre z nich oferują oprócz normalnych korzyści również płatności kapitałowe i płatności tzw. renty z tytułu wypadku. Dzięki porównaniu online ubezpieczenia wypadkowego możesz uzyskać szybkie i niewiążące stawki.

Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie wypadkowe?

 W przeciwieństwie do ustawowego ubezpieczenia wypadkowego, prywatne ubezpieczenie wypadkowe oferuje bardzo wszechstronną ochronę przed wypadkami. Ubezpieczenie zasadniczo chroni wszystkie obszary i sytuacje życiowe. Obejmują one w szczególności wypadki:

  w sporcie, w ruchu ulicznym, w wolnym czasie, w domu, podczas remontu, w ogrodzie itd.

 Przypadki te nie są zasadniczo objęte ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym. W przypadku osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu, które zasadniczo mają ochronę ustawowego ubezpieczenia wypadkowego, prywatne ubezpieczenie wypadkowe jest skutecznym uzupełnieniem.